יום שבת, 12 בינואר 2013

חיסור של השוואה וחיסור של השלמה לשלם


חיסור של השוואה וחיסור של השלמה לשלם


מתמטיקה היא שפה. כמו בשפה טבעית, העברית, למשל, יש גם במתמטיקה מקרים של ריבוי משמעויות. לדוגמה: הסימן '-' במתמטיקה הוא רב משמעי: 

  • הסימן '-' (מינוס) יכול לשמש גם כסימן של פעולת החיסור, 2=5-3
  • אבל גם לציון מספרים שליליים,
  • וגם לציון הנגדי למספר, הנגדי של 3- הוא (3-)- שהוא 3

לפעולת החיסור עצמה ישנן שש משמעויות שונות. היו שנהגו להדגיש בהוראת החיסור את הגריעה, והיו שהעמידו במרכז את משמעות החיסור כהשוואה. בשתי הגישות האלה התעלמו במידה זו או אחרת מהמשמעויות האחרות. כאשר נתקלו הלומדים בבעיית חיסור בעלת משמעות שונה ממה שלמדו, הם התבלבלו: לא היו בידיהם הכלים לנתח את הבעיה ולהבין למה לפניהם בעיית חיסור למרות היותה שונה ממה שהכירו. הבהרת המשמעויות של החיסור ושיתוף הילד הלומד בהבדלה ביניהם ובבניית בעיות חיסור בעלות משמעויות שונות, מונעת את הקושי מראש.

בסרטון הבא מוצג דגם הוראה לשתיים מתוך שש המשמעויות של החיסור: חיסור של השוואה וחיסור של השלמה לשלם:המורה,
שלמה יונה