יום שני, 21 בינואר 2013

מבדק בחשבון לתחילת כיתה ב'


מבדק לתחילת ב'

1.  
פיתרו:
א. 10 = _______ + 3
ב. 10 = _______ + 7
ג. 10 = _______ + 1
ד. 10 = 6 + ______
ה. 10 = 1 + ______
ו. 40 = 30 +  _____  
ז. 10 = 20 - ______  
ח. 10 = ______ - 30
ט. 50 = 80 - ______  
י. 90 = 40 + ______   

2.
פיתרו:
א. _________ = 56 + 20
ב. _________ = 40 + 29
ג. _________ = 7 + 80
ד. _________ = 15 + 30
ה. _________ = 34 + 82
ו. _________ = 27 + 3
ז. _________ = 6 – 28
ח. _________ = 40 – 52
ט. _________ = 7 – 67
י. _________ = 50 - 94

3.
פיתרו:
א. ________ = 47 – 50 
ב. ________ = 8  - 60 
ג. ________ = 5  – 58 
ד. ________ = 8  – 43 
ה. ________ = 52 – 96 
ו. ________ = 67 - 90 
ז. ________ = 76 – 90 
ח. ________ = 34 – 92 
ט. ________ = 60 – 87 
י. ________ = 64 – 89 

4.
פיתרו:
א. ________ = 54 – 73 
ב. ________ = 45 + 38 
ג. ________ = 43 + 60 
ד. ________ = 39 - 80 
ה. ________ = 70 - 86
ו. ________ = 28 - 78
ז. ________ = 49 + 37
ח. ________ = 46 – 83
ט. ________ = 54 + 17
י. ________ = 20 + 17

5.
יריב רצה לקנות ספר שמחירו 73 ₪. יש בידו שטר של 100 ₪. כמה עודף יישאר בידו?

6.
דליה ביקשה 39 ₪ מאביה, כדי לקנות משחק. התברר שמחירו של המשחק הוא  67 ₪. כמה כסף נוסף עליה לבקש מאביה כדי שתוכל לרכוש את המשחק?

7.
פיתרו בשתי דרכים:
בכל כלוב בגן החיות הכניסו 3 נשרים . כמה נשרים היו בשני כלובים?

8. 
רן קנה 3 מחברות שמחירן שווה. הוא שילם בעבור כולן 21 שקלים. מה מחיר כל מחברת?

9.
בגן הציבורי שתלו  94 פרחים בשני צבעים: אדום וצהוב. מספר השתילים של הפרחים מהצבע הצהוב היה 68 . כמה שתילים של פרחים אדומים שתלו בגן?

10. 
מסעדן קנה שני סוגי לחמניות: מקמח לבן ומקמח מלא. הוא קנה 43 לחמניות מקמח לבן. מספר הלחמניות מקמח מלא עלה על מספר הלחמניות מקמח לבן ב – 27. כמה לחמניות בסך הכל הוא קנה?

11. 
מחיר מטר אחד של בד הוא 9 שקלים. מה מחירם של 3 מטרים כאלה?

12. 
רישמו את היחידות המתאימות:
אורכה של חוברת הוא  כ-15 _____.
אורך הכיתה הוא בערך 4 ________.
גובה החדר הוא בערך 3 _________.

13.
בגן חיות יש 2 כלובי קופים . בכל כלוב יש 3 קופים. בכל יום מחלקים לכל קוף 2 בננות. כמה בננות מחלקים לקופים בגן החיות?

14.
המורה חילקה 24 מחברות לחלק מילדי הכיתה. כל ילד קיבל 8 מחברות . לכמה ילדים חילקה המורה מחברות?

15. 
סידרו באולם 27 כסאות בשורות. בכל שורה סידרו 9 כסאות. בכמה שורות סידרו את הכסאות?

16.
לטיול יצאו 18 ילדים . הם התחלקו ל – 3 קבוצות שוות גודל. כמה ילדים היו בכל קבוצה?

17.
קבוצה של 30 מטיילים לנה באכסניה. בכל חדר ישנו 10 מטיילים. בכמה חדרים לנו האורחים?

18. 
פיתרו במהירות:
א.
__________ = 3x4
ב.
__________ = 3x5
ג.
__________ = 10x2
ד.
__________ = 2x3
ה.
__________ = 2x9
ו.
__________ = 3x8
ז.
__________ = 9x3
ח.
__________ = 3x10
ט.
__________ = 8x2
י.
__________ = 2x5

19.
השלימו את החסר:
א.
24 = ______ 3x
ב.
15 = x5 ______  
ג.
27 = ___ x ___
ד.
12 = ______ 4x
ה.
18 =  x6 _____
ו.
18 = ______ 2x
ז.
24 = x8 ______  
ח.
21 = ______ 3x
ט.
12 = ______ 6x
י.
30 = x3 ______

20.
יזהר חסך 324 שקלים. הוא קנה משחק שעלה לו 146 שקלים. כמה כסף נשאר לו ?

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה