יום שבת, 26 בינואר 2013

סיכום מפגש שני במועדון המתמטיקה והמדע

סיכום מפגש שני במועדון המתמטיקה והמדע

בחלק הראשון של המפגש עסקנו במתמטיקה: אנחנו עדיין עוסקים בגיליון הראשון.
פתרנו את החידה של ההזמנה למסעדה של וינסנט הערפד. התשובות שנתנו התלמידים עמדו לביקורת, והוסברו שיטות הפתרון השונות. הסברתי לתלמידים שבמשך מאות שנים מנסים למצוא נוסחה לייצור מספרים ראשוניים אך ללא הצלחה.
דיברנו גם על מספר האפשרויות השונות לסדר בשורה מספר כלשהו של פריטים והגענו לפעולת העצרת.

אני מעודד את התלמידים ואת התלמידות להתקדם בגיליון ולהתמודד בעצמם עם הטקסט, עם החידות ועם פתרונן ולהביא עמם לשיעור שאלות.

בחלק השני של המפגש עסקנו במדע: גם כאן אנחנו עדיין עוסקים בגיליון הראשון.
דיברנו על פינגווינים, על מאפיינים ייחודיים שלהם ועל סביבות המגורים שלהם.
דיברנו על קו המשווה והזכרנו שמדובר בקו דמיוני.
הסברתי את כלל ברגמן והראינו כיצד מחשבים שטח פנים של קובייה ונפח קובייה והשתמשנו בחישובים אלה כדי להראות שהיחס שבין שטח הפנים של גוף לנפחות הולך וקטן ככל שנפח הגוף גדל. אמנם פינגווין אינו קובייה, וגם לא אף חיה, אבל אנחנו יודעים למדוד ולהבין משמעויות אלה על קובייה בקלות וזה מספיק לצרכינו כרגע כדי להבין את העיקרון.
היה מעניין כשאחד התלמידים שאל איך זה שבחלק של מדע אנחנו עוסקים במתמטיקה והתשובה היתה שמתמטיקה היא שפה שבאמצעותה אפשר לתאר תופעות מדעיות. כלל ברגמן נוסח על סמך צפייה בבעלי חיים אבל את ההסבר אנחנו מקבלים באמצעות טיעון מתמטי והוכחה מתמטית.

אני מעודד גם כאן את התלמידים ואת התלמידות להתקדם בקריאת הגיליון, להתמודד עם הטקסט, עם הניסויים ועם הפעילויות והשאלות. אם יש בעיות או שנתקעים, אפשר ורצוי להכין שאלות ולהביאן לכיתה.


הודעה חשובה:
ביום שישי הקרוב, יום התעודות, לא יתקיים מפגש המועדון. המפגש הבא במועדון יתקיים ביום שישי ה-8 בפברואר 2013.

המורה,