יום שבת, 8 בדצמבר 2012

אז מה בכלל ההבדל בין ספירה לבין מנייה?

מר סופר מרחוב סומסום


אז מה בכלל ההבדל בין ספירה לבין מנייה? איך אדע מתי אני סופר ומתי אני מונה?

ספירה

ספירה היא אמירת שמות המספרים לפי הסדר.
זאת הפעולה שהילדים מבצעים כאשר הם אומרים את שמות המספרים לפי הסדר: אחת, שתיים, שלוש, ...

הספירה גם מופיעה בשימוש במספרים סודרים -- אשר מעידים על הסדר בין עצמים או בין ישויות:
ראשון, שני, שלישי, ...

למספר טהור אין כינוי והוא מבטא רצף.

מנייה

מניה היא התאמה בין שמות המספרים לכמויות.
זאת הפעולה שהילדים מבצעים כאשר הם מנסים לענות על השאלה כמה?

למספר מונה יש כינוי (שלוש עגבניות, תשע ביצים) והמספר המונה מבטא כמות של העצמים או של היחידות שהכינוי מסמל.

הספירה עוסקת במשמעות הסודרת של המספרים בעוד שהמנייה עוסקת בכמות.

ישנה חשיבות לשימוש נכון במספרים המונים בזכר ובנקבה:

בזכר, כלומר, כאשר מונים עצמים שהמין הדקדוקי שלהם הוא זכר, נשתמש במספרים המונים:
אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, ששה, שבעה, שמונה, עשרה

ואילו בנקבה, כלומר, כאשר מונים עצמים שהמין הדקדוקי שלהם הוא נקבה, נשתמש במספרים המונים:
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר

המורה,
שלמה יונה