יום שני, 3 בדצמבר 2012

איך אפשר להפוך צפייה בתמונה לפעילות מהנה ומפתחת חשיבה?הנה דוגמה לפעילות עם ילדי גן עם תמונה (מדרש תמונה). בתחילה מפורטות ההנחיות להורה או לגננת ובהמשך יש פירוט של גננת עם ילדי הגן. אני מקווה שזה עוזר להורים כהמחשה מה אפשר לעשות בבית עם תמונות משבועון או מהאינטרנט או אפילו מאלבום התמונות המשפחתי או מתמונת נוף במהלך טיול. 

בדקו כמה מהעקרונות וכמה מהכישורים שעליהם דיברנו ושאותם ראינו אתם מוצאים -- ומה אתם מוצאים שאפשר לעשות בנוסף או לעשות אחרת על סמך הדברים שלמדנו?חושבים ומחשבים- ממדרש תמונה לסיפור חשבוני
מדרש תמונה- חוברת מס'1, עמוד 56


 הנושא הוא תרשים (דיאגרמה), שיום (לתת שם), מיון והשוואה.
הנה ההנחיות להורה או לגננת:

שוחחי עם הילדים על התמונה והחליטו יחד מראש על שם לתמונה, לדוגמה: בחווה, בחצר
הקיבוץ, במושב, בגן חיות. הפני את תשומת לב הילדים לכך שהמקום מגודר. הילדים יספרו
מה הם רואים בתמונה עוד בטרם יתחילו בפעילות מנייה והשוואה בין הקבוצות.
חשוב לזכור: לחיות בחווה שם מוכלל: חיות משק הבית, חיות חווה. כל החיות ידידותיות
לאדם אבל מספרן שונה, צבען שונה, חלקן עופות וחלקן הולכות על ארבע. המאפיינים
שלהם שונים.
שימו לב לשונות בתנוחות ובכיוונים של החיות.
מה תפקידו של הילד, למי הוא מתייחס?
מי מלפניו ומי מאחוריו?

לטבלה שמתחת לציור יש חשיבות רבה:
הילדים לומדים למיין בעזרת צביעה: כל טור מסמל סוג של בעל חיים. כל משבצת מסמלת
פריט אחד בקבוצה.
לאחר המיון הילדים יזהו את הקבוצה הגדולה ביותר ("הכי גדולה") ואת הקבוצה הקטנה
ביותר ("הכי קטנה").

המונח "הכי" מתייחס לתהליך מיון שיש בו יותר משתי קבוצות.
הברווז נכלל בקבוצה למרות הבדל הגודל.

הערה: מדרשי התמונה בעמודים 54-55 יעזרו לילדים להבין את משמעות הדיאגרמה ואת
משמעות המילה "הכי".  והנה הסיכום של הגננת לפעילות הזאת בגן:

עבודה עם קבוצת הבוגרים של "גן שיר"- גילאי 5
המנחה: גילית גינוסר
הנושא: דיאגרמה: מיון, שיום והשוואה

דוגמא מתוך חלק א' ממהלך השיעור:
מי יכול לומר מה הוא רואה בתמונה?
חיות.
נכון מאוד. אתה יכול לפרט?
אני רואה פרות, סוסים, תרנגולות וברווזים.
אתה צודק! יש פה כמה קבוצות של חיות. הדר, את יכולה להגיד אילו קבוצות יש פה?
כן. יש קבוצת הפרות, קבוצת הסוסים, קבוצת התרנגולות וקבוצת הברווזים. יש 4 קבוצות.
נהדר. מה יש עוד בתמונה?
כמעט כל החיות על הדשא ויש 2 ברווזים באגם. יש גם ילד שמאכיל את התרנגולות.
ומה יש עוד? משהו שנמצא בתחתית התמונה והוא מאוד חשוב.
אה! גדר.
מצוין.למה יש גדר?
כדי שהחיות לא יברחו.
ומה משותף לכל החיות שיש בתמונה?
אני יודעת! יש את החיות האלה בחווה של חיות.
נכון מאוד. אז איך נקרא לציור היפה הזה?
אולי חיות החווה.
כן. זה שם שמתאר טוב מאוד את התמונה.
עכשיו, בואו נבנה את התמונה על השטיח.

(שואלת כל ילד איזו קבוצה הוא רוצה לארגן, מי מביא ילד, בד לדשא ולאגם)


דגשים בבניית התמונה:
בקבוצת הסוסים יש סוס אחד שפונה לכיוון שונה, כל הפרות פונות לאותו הכיוון (שמאלה), כל התרנגולות פונות לאותו הכיוון (ימינה)הילד פונה אל התרנגולות, מאחוריו הפרות, 2 ברווזים על הדשא ,שניים באגם פונים זה אל זה.
דוגמא מתוך חלק ב' ממהלך השיעור-עבודה עם החוברות האישיות:

מתחת לציור יש טבלה. כמה טורים יש בטבלה?
יש 4 טורים.
שימו את האצבע על הטור הראשון משמאל.למי הוא שייך?
לתרנגולות!
מצוין. הטור הראשון מייצג את קבוצת התרנגולות.
ואת מי מייצג הטור השני?
את קבוצת הפרות
(ממשיכה כך לגבי שני הטורים הנוספים.)
עכשיו תסתכלו על הרמז שיש בראש הדף. מה אתם רואים?
יש 3 חתולים ומתחתם שלוש משבצות צבועות.
תארת במדויק- כל הכבוד!
אז מה אנחנו מבינים מהרמז שצריך לעשות בטבלה?
אני יודעת! נגיד שיש את התרנגולות. אז אני סופרת כמה יש ואז צובעת.
נכון מאוד. כל משבצת בטור של התרנגולות מייצגת תרנגולת אחת.,
בואו נמנה  כמה תרנגולות יש…
יש 4 תרנגולות.
יפה מאוד. אז אם יש 4 תרנגולות, כמה משבצות נצבע?
4!
שימו לב, בטבלה נתחיל לצבוע תמיד מהמשבצת התחתונה.

דוגמא מתוך חלק ג'- דיון בעקבות העבודה בחוברות
 
מה אפשר ללמוד מהטבלה הזו?
אפשר לדעת כמה יש בכל קבוצה.
את צודקת. בואו נסתיר את התמונה ונסתכל רק על הטבלה. כמה ברווזים יש בתמונה לפי הטבלה שלנו?
יש 4 ברווזים.
אתם בטוחים? בואו נציץ בתמונה ונבדוק…..
כן! כי כל משבצת היא כמו ברווז אחד בציור!
נכון מאוד. כל משבצת מייצגת ברווז אחד.
איפה צבענו הכי הרבה משבצות?
בקבוצת הסוסים. 5 משבצות.
איזו קבוצה גדולה יותר קבוצת הסוסים או הברווזים?
קבוצת הסוסים גדולה יותר מקבוצת הברווזים.
אנחנו  עושים השוואה בין 2 קבוצות.
בואו נשווה בין קבוצת הסוסים לקבוצת הפרות.
אותו דבר!יש יותר סוסים.
ומה עם הסוסים לעומת התרנגולות?
הי! גם אותו הדבר.יש יותר סוסים.
אם כך ראינו שקבוצת הסוסים היא הכי גדולה מכל הקבוצות.
ומי הקבוצה הכי קטנה?

זה קל. קבוצת הפרות.

המורה,
שלמה יונה

אין תגובות:

פרסום תגובה