יום שבת, 24 בספטמבר 2016

מבצע "שבוע הכפל" -- שליטה בלוח הכפל

בסוף כיתה ב' הילדים צריכים להבין ולהפנים את משמעות הכפל וכן לשלוט בכפולות של: 0, 1, 2, 3, 5, 10. לדעתנו, חשוב מאוד ללמד בשבוע האחרון של כיתה ב' את כל לוח הכפל בעל-פה. אם כך, נותר לנו להשתלט על: לוח ה-4, 6, 7, 8 ו-9 על ידי "מבצע שבוע הכפל". בכל יום מלמדים, מתאמנים, משננים, משחקים וכו' במכפלות של לוח אחד: יום למכפלות של 4, יום למכפלות של 6 וכו'.

המלצות לפעילויות

כדי שהילדים ישקיעו מאמץ בידיעת לוח הכפל בעל-פה, יש לחזור ולהסביר להם ששינון לוח הכפל הוא תנאי לשליטה גם בכפל וגם בחילוק, כלומר, הבנה ושליטה בהמשך הלמידה. 

אז מה אנחנו מנסים להשיג?
 • הרחבת החוקיות של הכפל שנלמדה על לוח ה-2 וה-3 ללוח ה-4 ,ה-5 ,וה-10; 
 • חזרה על משמעות הכפל ִּכ ְּפ ָע ִּמים; 
 • חזרה על הספירה בקפיצות כאסטרטגיה לרכישת השליטה בכפל; 
 • שימוש בחוק החילוף של הכפל כעזר לשינון הלוח; 
 • חיזוק מושג ה"פעמים" על ידי תרגילים כמו: 5 פעמים 4 הם עשרים אז 6 פעמים 4 הם ...; 
 • קישור הכפל לחילוק; 
 • חזרה על חילוק לחלקים וחילוק להכלה; 
 • פתרון בעיות בכפל ובחילוק; 
 • שילוב המבנה העשרוני בלימוד הכפל ב-10; 
 • מטרת-העל של הפרק: שליטה מוחלטת של הילדים בלוח הכפל עד 5 ובלוח ה-10, הן מבחינת ההבנה של המשמעות והן מבחינת ידיעת לוח הכפל בעל-פה. ואחר כך בשארית לוח הכפל (כאמור, כפולות ה-6, ה-7, ה-8 וה-9).
המקהלה המדברת: אפס כפול אחד הם אפס. אפס כפול שתיים הם אפס. וכך עד אפס כפול 01. 
מ: אני מבקשת סיפור חשבוני על לוח האפס. 
ת: המורה נתנה לכל ילד בכיתה אפס מחברות. היו בכיתה 52 ילדים. כמה מחברות קיבלו כל ילדי הכיתה? 
מ: נמחיז את זה. 
ת: אני המורה. אני נותן לכל ילד אפס מחברות. הנה לך. הנה לך. כמה מחברות נתתי לכולם ביחד? 
המקהלה: אפס. 
מ: מי יכול לסכם?
ת: כל מספר כפול אפס הוא אפס וכל אפס כפול מספר כלשהו הוא אפס. אפילו מיליון פעמים אפס הם אפס. 
מ: נעבור ללוח האחד. המקהלה המדברת מוזמנת. המקהלה: אחד כפול אחד הם אחד. אחד כפול שתיים הם שתיים. וכך הלאה עד אחד כפול עשר. 
מ: כדי להיזכר בכפל נמציא סיפורי חשבון של כפל באחד. 
ת: נתתי 5 עפרונות לעופר. כמה עפרונות נתתי בסך הכל? 
מ: בוא, יוסי, תמחיז את זה. 
ת: נותן 5 עפרונות לעופר. 
מ: פעם אחת הוא נתן חמישה עפרונות. כמה עפרונות הוא נתן בסך-הכל? 
ת: 5. 
מ: מי יכול לסכם? 
ת: מספר שכופלים אותו באחד נשאר אותו מספר. גם כל אחד שכופלים אותו במספר ייתן אותו מספר. 
מ: מי יכול לספר סיפור על חמש פעמים אחד? 
ת: נתתי לחמישה ילדים עפרונות. כל ילד קיבל עיפרון אחד. כמה עפרונות נתתי בסך הכל. 
מ: בוא, יוחאי, תמחיז לנו את הסיפור. 
ת: אני נותן עיפרון ליואב, לאסתי, ליהל, להראל, לחנן. כל אחד מהם קיבל עיפרון אחד. ביחד הם קיבלו 5 עפרונות. 
מ: מה ההבדל בין הסיפור של יוסי לסיפור של יוחאי? 
ת: יוסי נתן פעם אחת חמישה עפרונות. יוחאי נתן חמש פעמים עיפרון אחד. 
מ: מה משותף לשתי ההמחזות? 
ת: שבסך הכל נתנו חמישה עפרונות. 
מ: נכתוב את זה על הלוח.
5 x 1 = 1 x 5 = 5
מ: איך קראנו לחוק הזה? 
ת: חוק החילוף של הכפל. 
מ: למה מסייע לנו החוק הזה? 
ת: לזכור בעל פה את לוח הכפל ולפתור תרגילים של כפל. 
מ: אני מחלקת לכם טבלה ריקה של לוח הכפל, שונה במקצת מהטבלה שכבר התחלנו פעם למלא. מה החידוש בה? 
ת: בטבלה הקודמת לא היה לוח האפס. 
מ: למה, אתם חושבים, הוא לא היה? 
ת: כי כל השורה וכל העמודה הם אפסים. 
מ: נכון, אבל עכשיו החלטתי שכדאי לציין זאת. אני רואה שכולכם יודעים את לוח האפס ואת לוח האחד. מלאו אותם בלוחות הריקים של הכפל את הכפולות. זכרו, אנחנו ממלאים רק את הכפולות שאנחנו יודעים בעל פה.
המורה נותנת טבלה כזאת:
 


הילדים ממלאים את הכפולות שהם שולטים בהן.
מ: אילו כפולות נוספים אתם יודעים?
ת: 10, 20, ...
מ: נאמר אותם במקהלה המדברת. 
המקהלה: 10, 20, ..., 100
מ: נבחן את עצמנו לא לפי הסדר האם אנחנו באמת יודעים בעל פה את כפולות ה-10. השתמשו בלוחות האישיים למתן התשובה. כמה זה עשר כפול שלוש? 
ת: 30. 
מ: כמה זה חמש כפול עשר? 
ת: 50.

הערה: השימוש בלוחות האישיים בשלב זה בא להבטיח שכל ילד יודע את לוח העשר בעל פה ומהר. 

מ: רשמו את לוח העשר בתוך לוח הכפל, כי אני רואה שאתם יודעים אותו היטב. 
הילדים רושמים:
מ: נספר סיפור חשבוני שכדי לפתור אותו צריך לפתור את התרגיל 3 פעמים 10. 
ת: יש לי 3 חברים. נתתי לכל אחד מהם חבילת מסטיקים. בכל חבילה היו 10 מסטיקים. כמה מסטיקים נתתי בסך הכל? 
ת: 30 מסטיקים. 
מ: מה היה התרגיל?
ת: 3 כפול 10 שווה 30. כלומר, 10 ועוד 10 ועוד 10. 3 פעמים עשר הם 30.

10+10+10=3x10=30
מ: מי רוצה להמציא סיפור חשבוני שיתאים לתרגיל 10 פעמים 3?
ת: נתתי ל-10 חברים שלי מסטיקים. לכל חבר נתתי 3 מסטיקים. כמה מסטיקים נתתי לחבריי? 
מ: מה התרגיל?
ת: 10 כפול 3 שווה 30.
3+3+3+3+3+3+3+3+3+3=10x3=30
המחזת התהליך 
מ: נמחיז את שני הסיפורים. 
ת: לוקח 3 חבילות של מסטיקים. בכל חבילה 10 מסטיקים. מושיט לשלושה ילדים את החבילות. ואומר: אורי קיבל 10 מסטיקים, גם שחר קיבל 10 מסטיקים וגם גאיה קיבלה 10 מסטיקים. שלוש פעמים 10 הם 30. 
10 ועוד 10 ועוד 10 הם 30. 
10+10+10=30
3x10=30
כלומר, 3 פעמים 10 הם 30.
מ: נמחיז את הסיפור השני. הנה יש לך מסטיקים בודדים. כמה מסטיקים תתן לכל ילד? 
ת: 3. מחלק לעשרה ילדים מסטיקים. לכל ילד שלושה מסטיקים. ומכריז: ליואב אני נותן 3 מסטיקים, לירדן 3 מסטיקים, ליוני 3 מסטיקים, לרחלי 3 מסטיקים, לשירה 3 מסטיקים, לבינה 3 מסטיקים, להראל 3 מסטיקים, ליותם 3 מסטיקים, לשרית 3 מסטיקים, לפנואל 3 מסטיקים. 
בסך הכל נתתי 30 מסטיקים
3+3+3+3+3+3+3+3+3+3=30
בכפל:
10x3=30
עשר פעמים שלוש הם שלושים.
מ: למה המחזנו את שני הסיפורים ביחד? 
ת: כי התוצאה של 3 כפול 10 ושל 10 כפול 3 היא אותה תוצאה, אבל בהמחזה ראינו שכל תרגיל מתאר דבר אחר. 
מ: איך קראנו לחוק שאומר שעשר כפול שלוש שווה לשלוש כפול עשר?
ת: חוק החילוף של הכפל. 
10x3=3x10=30
הם שווים בתוצאה, אבל לא בסיפור החשבוני שמוביל לתוצאה. 
מ: היכן אנחנו נעזרים בחוק החילוף של הכפל? 
ת: חוק החילוף של הכפל מסייע לזכור את לוח הכפל בעל פה. 
מ: איזה לוח נוסף מלוח הכפל ידענו כבר בעל פה? 
ת: לוח ה-3. 
מ: נשתמש במקהלה המדברת כדי להיזכר בלוח ה-3. 
ת: 3, 6, 9, ..., 30
מ: אני אומר תרגיל ואתם תרשמו מהר את התשובה שלו על הלוח האישי שלכם. ארבע כפול שלוש.
ת: 12
מ: 9 כפול 3
ת: 27
מ: 3 כפול 9
ת: 27
מ: איזה חוק מסתתר במה ששאלתי? 
ת: חוק החילוף של הכפל. 
מ: רשמו אותו על הלוחות במספרים שנתתי.
ת:
9x3=3x9=27
מ: ראינו במה שווים שני התרגילים. עכשיו נראה במה הם שונים. איך הראינו את השוני? 
ת: על ידי המחזה.

המחזת התהליך ההמחזה נעשית לגבי 9 פעמים 3 ו-3 פעמים 9 .לשם גיוון כדאי להשתמש בחמרים מגוונים, כמו: כפתורים, מקלות, אבני חצץ ובסלסלות או מכלים להדגמת התהליך. מומלץ לסיים כל מחזה בסיכום: חוק החילוף של הכפל קיים לגבי התוצאה, אבל לא לגבי התהליך (הדרך) שהוביל אליו. חוק החילוף מקל עלינו את החישוב ואת הזכירה. לסיום, לאחר שהילדים שולטים בלוח ה-3: 

מ: כל מי שמרגיש שהוא יודע בעל פה את לוח ה-3 ,שיכניס אותו ללוח הכפל האישי שלו. הלוח ימולא בהתאם. למרות כל זאת יש לפתוח כל שיעור בתרגול מהיר של לוח הכפל. התלמידים רושמים לבד את כפולות ה-3 .בשלב זה הטבלה צריכה להיראות כך:
וכך ממשיכים גם עם לוח ה-4...
מביטים בתרשים שבו יש גליונות של מדבקות. בכל שורה יש 4 מדבקות. מציעים לנו לספור אותן בקפיצות של 4. כל קפיצה כזאת מונה את מספר המדבקות שיש לנו עד לשורה שהגענו אליה. אם קפצתי 5 קפיצות אז מניתי 20 מדבקות.
מ: אני מזמינה את המקהלה המדברת לספור מאפס בקפיצות של 4
ת: 0, 4, 8, 12, ..., 40

תרגול מהיר -- drill

אפשר לבצעו באמצעות הלוחות האישיים, בפנייה אישית לכל ילד, בפנייה אל המקהלה הדוברת או בהזמנת ילדים לכתוב על הלוח במהירות את התשובה.

מ: 
 • כמה הם 7 פעמים 4? 
 • בכל שורה 4 מדבקות. כמה מדבקות ב-7 שורות?
 • 9 כפול 4 הם ___
 • 4  כפול 8 הם ___
 • 5 פעמים 4 הם ___
 • באיזה מספר אכפול את 4 כדי לקבל 32?
 • 8 x __ = 40
 • מהם הגורמים של 24?


גורמים הם המספרים שמכפלתם יוצרת את המספר הנתון, ללא קשר לכופל ולנכפל ולסיפור חשבוני. למשל, הגורמים של 12 הם 6 ו-2 או 3 ו-4 או 12 ו-1.

 • 4 כפול מה הם 24?

הערה חשובה ריבוי הניסוחים מעשיר את ההבנה המתמטית, מאפשר חזרה על כל הכפולות שהילדים כבר יודעים ושילוב הכפולות החדשות בידע הקודם. בתרגול המהיר יש לשלב את כל לוח הכפל עד 4. 

מ: התבוננו בעמוד 20 .במה הוא עוסק? 
ת: בכפולות של 4. 
מ: על שולחנכם יש גפרורים צבעוניים. הדגימו את כפולות ה-4 בעזרתם.
ת:

מ: כמה גפרורים יש ב-8 קבוצות? 
מ: כמה גפרורים יש בשתי קבוצות?

וממשיכים בעבודה בספרי הלימוד, עמודים 21 ועמודי החזרה והתרגול.

... [ראו המשך במדריך למורה של כתה ב' חלק שלישי בעמוד 90] ...

לוח ה-9 

כדאי לזכור שכדי ללמד את לוח ה-9 אפשר להשתמש בכמה שיטות.
שיטה אחת:
לכפול מספר ב-10 ולהפחיתו פעם אחת מהמכפלה.
לדוגמה:
9 פעמים 8 הם 10 פעמים 8 פחות פעם אחת 8.
שיטה אחרת, יותר טכנית אך יעילה:
נשתמש בדוגמה:
8 כפול 9 = 72
מספר העשרות במכפלה קטן ב-1 מה-8 וספרת האחדות במכפלה משלימה את ה-8 ל-10.
7 קטן ב-1 מ-8; 2 ועוד 8 הם 10.
רבים מתקשים בזכירת התרגיל: = 8 x 7.
אמצעי זכירה שיכול לסייע להם:
רישמו את המספרים 8, 7, 6, 5 לפי סדר זה, עכשיו הכניסו ביניהם את הסימנים המתאימים:
8 x 7 = 6 5.

הערה
השימוש באמצעי זכירה טכני בתרגיל 7 x 8 הוא חד-פעמי.
השיטה של זכירת לוח ה-9 בנויה על חוקיות מתמטית, לכן אינה בבחינת אמצעי הזכרה טכני.
נדגים זאת בתרגיל:
 = 8 x 9
10 פעמים 8 הם 80.
כדי לקבל 9 פעמים 8 מ-10 פעמים 8, נחסר 8 מ-80.
נפרוט עשרת אחת ל-10 אחדות בודדות ונחסר מהן 8, כך נקבל עשרת אחת פחות
מ-8.
ספרת העשרות במכפלה תהיה קטנה מ-8 ב-1.
מהעשרת נחסר את ה-8 ונקבל 2 אחדות בודדות:
הסכום של 2 ו-8 הוא 10.

אמצעי זכירה שאיננו ממליצים עליו

לאחרונה נשמעו קולות בעד יצירת שיר כפל שיסייע לזכירת הלוח. אנחנו מתנגדים לשימוש בשיר או בנעימה כלשהי. הניסיון הראה שמי שלמד לשיר את לוח הכפל אינו מסוגל לענות במהירות מספקת את התשובות למכפלות הגבוהות כמו 8 x 9, כי הוא שר בזכרונו את הלוח עד למכפלה הנדרשת וזה גוזל זמן. במקום לבנות את הזיכרון על המשמעות של הכפל הוא בונה אותו על הרצף של המנגינה. אחת המטרות בידיעת לוח הכפל בעל-פה היא לפעול במהירות וביעילות. את זה המנגינה אינה נותנת.
שיתוף ההורים
הפעילות תיעשה בשיתוף עם ההורים, בהנחיית המורים ושימוש בתרגילים שבספרים.
בהנחיה להורים כדאי להסביר שהפעלה של כל החושים מסייעת לזכירת המכפלות.
שיתוף הכתיבה (מוטוריקה, עין, יד) והאמירה בקול (פה, אוזן) מסייע להפנמה.
ככל שמספר החושים המשתתפים בשינון רב יותר כך ההטמעה עמוקה יותר.
הצעות לתרגול ולשינון
·          לרשום את המכפלות לפי סדרן, בעת הרישום לקרוא בקול את התרגיל, לדוגמה: 4 פעמים 6 הם 24.
·          לרשום לא לפי הסדר מכפלות שכבר נלמדו ולענות עליהן במהירות בקול רם.
כל יום יתווסף לתרגול עוד טור של לוח הכפל.

·          ההורה, המורה, או החבר יגיד תרגיל והנשאל יענה במהירות.
·          ילדים יקבלו את לוח ה-100, יסמנו את המספרים שהם מכפלות.
·          הילדים עוברים על לוח ה-100, מעתיקים את המספרים הפריקים ורושמים את כל תרגילי הכפל שאפשר ליצור מהם.
לדוגמה:
3 x 4 = 2 x 6 = 4 x 3 = 6 x 2 = 12
·          אפשר לבקש לרשום רק את הגורמים המרכיבים את המספר.
לדוגמה:
הגורמים של 12 הם: 3, 4, 2, 6,
·          להרבות בתרגילים בעל-פה כי אז המהירות משמשת מדד לשליטה.
לדוגמה: 2 כפול כמה ייתן 8?
·          יש להשתמש במספר ניסוחים כדי לבנות את הזיכרון על בסיס ההבנה.
לדוגמה:
בכמה נכפול את 4 כדי לקבל 24?
כמה הם 6 כפול 8?
כמה הם 9 פעמים 8?
50 הם 10 כפול .
7 כפול כמה הם 56?
9 פעמים 3 שווה

אנו שואפים לכך שעד סוף שנת הלימודים של ב' יידעו כל הילדים את לוח הכפל עד 10 x 10
בעל-פה.

ילדים שלא השתלטו כליל על לוח הכפל, יוכלו להשלים זאת בחופשת הקיץ.
את כיתה ג' יש לפתוח בשורת תרגולים מהירים (DRILL) בעל-פה.

כדאי מאוד לחזור ולהדגיש לילדים ולהורים שללא שליטה מלאה בלוח הכפל הילדים מתקשים להבין את החילוק ואת כל מה שנובע ממנו.
בזמן שעליהם לפתור תרגיל מסובך הם משקיעים את מרצם בפתרון הכפל ומאבדים את חוט המחשבה. עיכוב כזה גורם לנזק ארוך טווח בלימוד המתמטיקה.
כדי לסייע בהקניית לוח הכפל בעל-פה עד 10 x 10 ימצאו המחנכים סדרות של תרגילים ללוח ה-4, ה-6, ה-7, ה-8 וה-9.
לוח ה-6 פותח בחזרה על משמעות הכפל, והדגשת היעילות בשימוש בחוק החילוף של הכפל כדי לשלוט בלוח הכפל.
דרך נוחה להצגת חוק החילוף של הכפל יוכלו המחנכים למצוא בספר כיתה ב' – חלק שני עמודים החל בעמוד 6 ובמדריך לעמודים אלה.
חשוב להזכיר שחוק החילוף חל על המכפלה, אך לא על התהליך שהוביל אליה.
מורה או הורה שחש צורך לחזור על משמעות הכפל גם בשאר הלוחות יכול להשתמש במבנה המוצג בלוח ה-6 גם בהקניית הלוחות האחרים.
משמעות הכפל הוקנתה בעבר, מטרת התרגול הנוכחי היא להביא את התלמידים לשליטה מלאה בלוח עצמו.
לצורך השינון חולקה העבודה על כל לוח לשלבים:
א.   רישום או אמירה של הלוח לפי הסדר;
ב.   תרגילים מעורבים, שלא לפי הסדר, מתוך הלוח הנלמד בשלב זה;
ג.    תרגילים מעורבים מכל מה שנלמד עד עכשיו;
ד.   תרגילים מורכבים יותר.
בסיום של כל קבוצת תרגילים מתבקש התלמיד לציין את משך הזמן שנדרש לו לפתרונם. שליטה מוחלטת בלוח הכפל דורשת שליפה מהירה של התשובה. אם הילד מתקשה, אפשר לחזור על כל קבוצת תרגילים מספר פעמים.
אפשר לבקש מהלומדים לקרוא בקול את התרגיל בעת הרישום של המכפלות. שיתוף חוש הראייה, השמיעה והחוש המוטורי (הכתיבה) יסייעו לקליטה.
הערה
בתוך התרגול בלוח ה-6 ימצאו המחנכים מספר מצומצם של תרגילים מהסוג:
7 x 8 + 7 x 2.
הכוונה איננה ללימוד שיטתי של סדר הפעולות, אלא רק לחשיפה ראשונה שלו.
יש לומר לילדים:
"קודם פותרים את הכפל ורק אחר כך מחברים".
רישום זמן הפתרון יסייע לילדים לחוש בהתקדמותם, להעריך את מידת השליטה שלהם בלוח הכפל ויעשה אותם שותפים פעילים למאמץ.
לסיכום, מומלץ לעבור על לוח ה-100 ולציין בו את כל המכפלות. לדוגמה:
3 x 4 = 2 x 6 = 1 x 12 = 12.


תרגול לשבוע הכפל

(1) לוח ה - 4
1. רשמו את לוח הכפל של 4.
2. ענו בעל-פה ובמהירות. רשמו בכמה זמן פתרתם תרגילים אלה:
8 x 4 =
6 x 4 =
10 x 4 =
4 x 9 =
4 x 5 =
7 x 4 =
4 x 3 =
0 x 4 =
4 x 1 =
9 x 4 =
4 x 10 = 
5 x 4 =
4 x 7 =
4 x 0 =
1 x 4 =
4 x 8 =
4 x 6 =
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.
3. פתרו את כל התרגילים הבאים במהירות.
10 x 7 =
8 x 0 =
4 x 5 =
10 x 8 =
3 x 6 =
4 x 8 =
5 x 0 =
9 x 1 =
1 x 6 =
0 x 5 =
5 x 8 =
8 x 4 =
3 x 8 =
4 x 6 =
6 x 5 =
2 x 8 =
9 x 2 =
5 x 9 =
7 x 3 =
2 x 10 =
4 x 9 =
9 x 4 =
3 x 5 =
4 x 9 =
9 x 3 =
3 x 10 =
5 x 7 =
7 x 4 =
4 x 7 =
8 x 5 =
5 x 8 =
7 x 2 =
5 x 2 =
6 x 1 =
0 x 5 =
4 x 2 =
4 x 4 =
5 x 5 =
3 x 3 =
1 x 1 =
10 x 10 =
9 x 10 =
10 x 4 =
4 x 8 =
4 x 9 =
4 x 10 =
3 x 9 =
10 x 3 =
2 x 2 =
6 x 3 =
3 x 6 =
5 x 7 =
6 x 2 =
4 x 9 =
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.
(2) לוח ה - 6
פעם אחת 6 שווה ___________ .
פעמיים 6 הם _____________ .
פעמיים 6 ועוד 3 פעמים 6 הם _______ פעמים 6.
5 פעמים 6 הם __________.


6 פעמים 5 שווה ל - 5 פעמים 6 שווה ____________ .
 6 פעמים 6 שווים ל - 5 פעמים 6 ועוד פעם אחת 6.


 
 

6  x  6  =  _______
9 פעמים 6 הם 6 פעמים 6 ועוד 3 פעמים 6.

6  x  6  +  3  x  6  = _________
9 פעמים 6 שווים ל - 6 פעמים 9 :
9 x 6 = 6 x 9 = ___________
10 פעמים 6 שווים ל - 9 פעמים 6 ועוד פעם אחת של 6 .

9 x 6 + 1 x 6 = ________

1. רשמו את לוח הכפל של 6 .
2. פתרו במהירות את התרגילים הבאים.
6 x 4 =
6 x 8 =
6 x 1 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 0 =
0 x 6 =
2 x 6 =
6 x 5 =
6 x 2 =
3 x 6 =
4 x 6 =
5 x 6 =
1 x 6 =
7 x 6 =
6 x 9 =
10 x 6 =
9 x 6 =
6 x 3 =
6 x 10 =
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.
3.
פתרו במהירות את התרגילים הבאים.
5 x 8 =
7 x 6 =
4 x 9 =
4 x 8 =
6 x 7 =
8 x 6 =
9 x 5 =
4 x 4 =
1 x 1 =
2 x 2 =
3 x 3 =
5 x 5 =
6 x 6 =
8 x 3 =
3 x 7 =
2 x 9 =
6 x 3 =
5 x 7 =
8 x 6 =
4 x 10 =
6 x 4 =
5 x 3 =
7 x 4 =
4 x 7 =
8 x 4 =
7 x 6 =
7 x 10 =
8 x 1 =
6 x 0 =
0 x 7 =
1 x 2 =
8 x 5 =
9 x 4 =
2 x 10 =
3 x 0 =
0 x 5 =
7 x 2 =
7 x 5 =
4 x 2 =
6 x 10 =
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.
4. השלימו.
24 = ______ x 8
24 = 6 x ______
12 = 2 x _______
8 x 6 = ______
2 x 8 = ______
12 = 2 x _____
14 = 7 x ______
6 x _______ = 24
9 x ______ = 54
_______ x _______ = 48
_______ x _______ = 36
36 = ______ x 6 = 9 x _______
12 = 3 x ______ = 2 x ______ = 12 x _______ = 6 x ______
2 x ______ = 10
10 x ______ = 20
6 x _______ = 30
5 x 6 = 6 x ______
42 = 7 x _____
6 x 7 = _______
4 x 6 = ____ x 3
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.

(3) לוח ה - 7
1. רשמו את לוח הכפל של 7.
2. פתרו.
0 x 7 =
3 x 7 =
7 x 9 =
7 x 0 =
10 x 7 =
7 x 5 =
7 x 10 =
6 x 7 =
1 x 7 =
7 x 3 =
9 x 7 =
7 x 6 =
7 x 7 =
8 x 7 =
7 x 8 =
5 x 7 =
4 x 7 =
1 x 7 =
7 x 1 =
7 x 4 =
2 x 7 =
7 x 2 =
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.
3.
פיתרו
5 x 8 =
6 x 7 =
4 x 3 =
5 x 9 =
7 x 6 =
8 x 4 =
3 x 8 =
8 x 7 =
9 x 6 =
4 x 9 =
6 x 4 =
8 x 2 =
7 x 8 =
6 x 8 =
7 x 5 =
9 x 2 =
7 x 2 =
2 x 10 =
10 x 7 =
2 x 3 =
7 x 4 =
6 x 6 =
9 x 4 =
5 x 4 =
7 x 9 =
0 x 7 =
9 x 0 =
6 x 1 =
6 x 5 =
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.
4.
פתרו
24 = ______ x 6 = 4 x ________
48 = _______ x 8
56 = 7 x ______
21 = 3 x _______
28 = 7 x _______
8 x _____ = 56
3 x 3 =
4 x 4 =
5 x 5 =
36 = 6 x _____  = 4 x ______
7 x 7 =
56 = 8 x _______
4 x _______ = 32
42 = ______ x 7
3 x ______ = 4 x _____
7 x _______ = 56
3 x _____ = 27
3 x 6 = 2 x ____
7 x _____ = 28
7 x ______ = 42
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.

(4) לוח ה - 8
1. רשמו את לוח הכפל של 8 .
2. פתרו
8 x 10 =
1 x 8 =
8 x 7 =
6 x 8 =
4 x 8 =
8 x 0 =
8 x 1 =
8 x 8 =
7 x 8 =
10 x 8 =
0 x 8 =
8 x 2 =
9 x 8 =
2 x 8 =
3 x 8 =
8 x 4 =
8 x 3 =
8 x 6 =
8 x 9 =
5 x 8 =
4 x 8 =
8 x 5 =
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.
3.
פתרו
6 x 9 =
5 x 4 =
3 x 9 =
8 x 9 =
6 x 6 =
9 x 6 =
8 x 8 =
3 x 8 =
8 x 7 =
7 x 6 =
7 x 8 =
6 x 4 =
7 x 4 =
9 x 8 =
7 x 7 =
5 x 5 =
4 x 4 =
6 x 6 =
7 x 8 =
5 x 3 =
7 x 6 =
8 x 7 =
6 x 7 =
9 x 1 =
10 x 9 =
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.
4.
פיתרו
8 x _____ = 56
42 = 7 x ____
25 = _______ x _______
49 = _______ x _______
48 = _______ x 6
8 x _______ = 56
63 = 9 x _______
54 = 6 x ______
64 = _______ x ______
7 x ______ = 28
4 x _______ = 36
8 x _______ = 72
72 = 9 x _______
6 x ______ = 42
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.
(5) לוח ה - 9
1. רשמו את לוח הכפל של 9 .
2. פתרו
9 x 10 =
1 x 9 =
9 x 7 =
6 x 9 =
4 x 9 =
9 x 0 =
9 x 1 =
9 x 9 =
7 x 9 =
10 x 9 =
0 x 9 =
9 x 2 =
9 x 9 =
2 x 9 =
3 x 9 =
9 x 4 =
9 x 3 =
9 x 6 =
8 x 9 =
5 x 9 =
4 x 9 =
9 x 5 =
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.
3.
פתרו
6 x 9 =
5 x 4 =
9 x 9 =
8 x 9 =
6 x 6 =
9 x 6 =
8 x 8 =
3 x 8 =
8 x 7 =
7 x 6 =
7 x 8 =
6 x 4 =
7 x 4 =
9 x 8 =
7 x 7 =
10 x 9 =
4 x 4 =
6 x 6 =
7 x 8 =
5 x 3 =
7 x 6 =
8 x 7 =
6 x 7 =
9 x 7 =
10 x 9 =
פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.
4.
פתרו
8 x _____ = 56
9 x _____ = 63
64 = 8 x ______
42 = 7 x ____
81 = ______ x _______
25 = _______ x _______
54 = 6 x ______ = 9 x _______
49 = _______ x _______
48 = _______ x 6
8 x _______ = 56
63 = 9 x _______
54 = 6 x ______
64 = _______ x ______
7 x ______ = 28
4 x _______ = 36
8 x _______ = 72
72 = 9 x _______
6 x ______ = 42
8 x 9 =
7 x 9 =
9 x ______ = 54
7 x _______ = 63
9 x _____ = 27
18 = 9 x ______

פתרתי את קבוצת התרגילים האלה ב ________ דקות.