יום שני, 3 בדצמבר 2012

מה אפשר לעשות עם ילדים כשמלמדים אותם מה זה קו ישר ומה זה קו עקום?מה אפשר לעשות עם ילדים כשמלמדים אותם מה זה קו ישר ומה זה קו עקום?

צילום: רונית נחום 

נראה לילדים קווים ישרים וקווים עקומים. קו ישר ממשיך לכל אורכו ללא פניות או סטיות. בקו עקום יש עיקולים. נראה לילדים קווים ישרים על מרצפות, קווים עקומים בקימורים של רהיטים וכך הלאה. נבקש מהם להראות לנו דוגמאות לקווים ישרים ולקווים עקומים.

מעניין יהיה להכין עם הילדים כמה קווים שנמצאים או שמשורטטים זה לצד זה ולבדוק מי מהם הקו הארוך ביותר. אפשר לבדוק את זה עם חומרים שונים: סרטים מקלות של ארטיק, גפרורים, בעזרת אברי גוף- כפות ידיים כף רגל, לבני לגו ועוד.

מעניין יהיה להגיע לתובנה שאם לוקחים סרט שמתעקל שנמצא לצידו של עפרון ונמתח את הסרט אזי הוא יהיה ארוך יותר משהיה בהתחלה ועשוי אף להיות ארוך יותר מהעיפרון שלצידו.

אפשר לדפדף בעיתון או באלבום תמונות ולזהות שם קוים ישרים ועקומים, לחפש בבית ובחצר ובמהלך טיולים.

הנה דוגמאות ורעיונות של הורים:
במהלך טיול בסביבה במושב הגענו למסלול של שורת אבנים (23 אבנים/ סלעים. הילדים הלכו במסלול האבנים ואז התיישבנו לתאר את האבנים מבחינת צבע צורה,
- האם האבנים מונחות בקו ישר , עקום או מפותל
- כמה אבנים מונחות בשורה
- כל ילד התבקש לעמוד על אבן
- מנינו את האבנים כאשר כל ילד אומר את הספרה בתורו. מ מספר 1 עד למספר 16 (כמספר הילדים שהיו בטיול) - הלוך וחזור ממספר 16 למספר 1
- משימות: אור ייגש לאבן מס' 5, מיכל תיגש לאבן מס' 7...... כל הילדים נשארים לעמוד על האבנים.
- מי הם שכני? - איזו מספר אבן עומדת בין אחת ושלוש... בין חמש לשבע...
- החלפות - מי שעומד על אבן מס' 5 יתחלף עם הילד שעומד על אבן מס' 7, מי שעומד על אבן מס' 3 יתחלף עם ילד שעומד על אבן מס' 1
- כל הילדים יעמדו בטור מאחורי אבן מס 4... כל הילדים יעמדו בטור מאחורי אבן מס' 7.....
- פעילות דרשה מהילדים למנות את האבנים מחדש והיו גם כאלה שכבר אמרו לי: אם אני עומד על אבן מס 3, הרי שלידי אבן מס 4 ואם אני צריך להחליף עם ילד שעומד על אבן מס 5 הרי שאני צריך לעבור 2 אבנים בלבד.
כשחזרנו הביתה תעדנו את מסלול הטיול שבו הלכנו בציור על דף, הוספנו דבקיות והרי לנו משחק מסלול. יש לציין שבמהלך התיעוד השתמשנו במושגים במרחב, במנייה ....
אחרי שמספור האבנים, ואחרי הסידור של מקומות הילדים, כל ילד ליד האבן "שלו" ניתן גם לתאר את האבן. האם כולן באותו גודל? באותו צבע? באותה צורה? ניתן גם לאסוף אבנים קטנות ולחשוב האם ניתן לסדר את האבנים אחרת? אולי ניתן לבנות מהן מגדל? אלו אבנים תהיינה תחתונות ואלו עליונות? הם אפשר לסדר אותן בערמות? ערמות בעלי מספר שווה של אבנים ומספר שונה? ... וכך הלאה, ואפילו אפשר להפוך האבנים לפסל סביבתי.

השימוש בעקרונות:
  • עוסקים בקווים, שהם דבר מופשט מאוד (קו הוא מושג יסוד שאין לו בכלל הגדרה) באמצעות החושים
  • נמנעים מקיבוע -- מראים דוגמאות רבות ובהקשרים שונים
  • העברה: היכן קווים מופיעים בסביבות שונות ובתרחישים שונים
  • משמעות: במה קווים משמשים אותנו? (למשל, מקווים אפשר לצייר ולבנות ציורים ודברים מורכבים יותר)
  • כוונה והדדיות, להצביע לכוון... למקד את הקשב
  • שימוש בשפה מדויקת ובניסוחים מדויקים לרבות לכנות את הדברים בשמם
  • התנסות ופעילות של הילדים, העקרונות מגיעים מהילדים -- להשתדל שהילדים יביעו את הצורך לנסח, להסביר ולרצות להבין מדוע ושכל זה ינבע מההתנסויות שאנחנו מזמנים להם
  • מוחשי  (ההתנסויות השונות) -> ציורי (למשל, משחק המסלול) -> מופשט (מושג הקו)
אשמח לקבל מכם הצעות נוספות לפעילויות עם ילדים בנושא הקו: קו ישר וקו עקום.


אין תגובות:

פרסום תגובה